Unikátne dielo rodáka z Rajeckých Teplíc majstra Jozefa Pekaru. Betlehem sa radí medzi najväčšie vyrezávané betlehemy v Európe. Majster Pekara vyrezal do lipového dreva celé Slovensko a zobrazil všetko to, čo Slovensko symbolizuje - kultúru, život, remeslá a spôsob života slovenského národa. Všetky postavy sa pohybujú, pracujú a zabávajú sa.