V stredu 27.9.2018 o 15:00 hod. náš čaká výnimočná udalosť.

Príde k nám pán kaplán Zdenko Králik, Mgr., požehnať náš penzión Relish. Všetci ste srdečne vítaní :)