Všetci sa ťažšie vyrovnávame so stratou milovanej osoby a vieme, že v tento moment je dôležitá opora rodiny, blízkych. Spoľahnite sa na nás i v tejto smutnej a ťažkej chvíli a oprite sa o profesionálov penziónu. Naše komorné a decentne luxusné priestory penziónu Relish vám určite poskytnú vhodné miesto na dôstojnú smútočnú rozlúčku.